Servisni inžinjeri preduzeća "Group Enigma MC" raspolažu znanjem, iskustvom, obučeni su i opremljeni da reše sve probleme u održavanju i popravci građevinskih mašina.

Usluga je efikasna i brza, bilo da se pruža direktna podrška na licu mesta, bilo da se pružaju saveti koji dovode do brzog rešenja problema. Sva naša podrška ima za cilj da na najispravniji i najbrži način doprinesemo povećanju efikasnosti, racionalnosti Vaše mehanizacije kao i da Vaše mašine dostignu predviđeni eksploatacioni vek. U skladu sa Vašim zahtevom, rezervne delove isporučujemo u najkraćem mogućem roku. Za naše popravke i ugradnje dajemo odgovarajuću garanciju u trajanju od 6 meseci ili 1000 radnih sati (u zavisnosti šta pre nastupi).

Nadamo se, da ćete, poveravajući nam odgovarajuće popravke i remonte pomenutih mašina i komponenata kao i nabavku rezervnih delova za iste uočiti kvalitet naših usluga.