Na buldozeru Caterpillar D6K izvršen je generalni remont hodnog postroja, sa pregradnjom sa sistema ONE na standardni sistem.
Pored toga, izvršena je i dijagnostika sistema cele mašine, sa brisanjem grešaka i konjukturnim resetom celog softverskog sistema.