U toku meseca Avgusta izvršili smo nabavku 7 polovnih građevinskih mašina:

• ULT 160C – 3 kom. (proizvodnja 1991, 1994 i 1996 godište)
• TG 140B – 1 kom. (proizvodnja 2007 god.)
• MG 145 – 1 kom. (proizveden 1990 god.)
• ULT 220 B – 2 kom. (1988 i 1989. god. )

Građevinske mašine se nalaze na našem placu i prodaju se svim zainteresovanim licima.