Obavljen je servis grejdera MG 145.

Servis inžinjerijske mašine obuhvatio je sledeće radove:

Štelovanje ručice za hod napred i nazad,
Zamena sajli na menjacu,
Servis motora,
Zamena izmenjivača toplote,
Servis menjača,
Servis hidrauličnog sistema,
Dihtovanje zadnjih točkova,
Zamena uporne spone i zglobova prednjih točkova,
Zamena srednjih noževa.