Izvršen je remont pumpe visokog pritiska sa zamenom AC pumpe i čišćenjem rezervoara goriva, kao i veliki servis mašine JCB 4CX.