Uspešno je  izvršen je remont glavne hidraulične pumpe na mini utovarivaču Komatsu.