Za potrebe renomiranog kupca, izvršili smo nabavku i ugradnju novog motora Euro 3 za mašinu JCB 4CX.

Kombinovana mašina puštena je u rad i predata zadovoljnom kupcu, uz garanciju od jedne godine uz uslov pridržavanja servisnih pregleda na 250, 500 i 750 ostvarenih radnih sati u toku trajanja garancije.