Uspešno je izvršena još jedna zamena hodnog stroja sa sistema Cat® SystemOne™ na standardni hodni stroj na mašini CATERPILLAR D6N u našem servisu.